top of page

Pocta předkům

Tyto barevné litografie jsou tištěné hliněnými pigmenty, které jsem nasbírala a vlastnoručně zprocesovala. Hlína v sobě nese pamět dávných dob, proto tyto kousky věnuji vzpomínce na mé předky...

Pocta předkům: Project
Pocta předkům: Product Gallery
bottom of page